Reklamace a vrácení

Někdy se bohužel stane, že se na zboží zakoupeném v našem obchodě v průběhu 24 měsíců (pokud není stanoveno jinak) projeví nějaká skrytá závada, kvůli které bude nutná reklamace.

Online formulář pro vratky a reklamace:

 

Pokud nevyužijete online formulář, lze využít následující postup:

 • Vyplňte reklamační formulář nebo formulář o odstoupení od smlouvy.
 • K dispozici je v tištěné formě, který si vytiskněte ve dvou kopiích a vyplňte ručně nebo lze využít i online reklamační formulář níže.
 • Zboží dobře zabalte tak, aby nedošlo v rámci přepravy k nějakému dalšímu poškození zboží.
 • V případě, že jste si vytiskli PDF verzi a vyplňovali ji ručně, jeden z formulářů přiložte do balíku.
 • Zásilku zašlete na naší adresu.

Adresa pro doručení reklamovaného /vracejícího zboží:

 • DMM Shopping s.r.o.
 • David Sankot
  Palackého 834
  396 01 Humpolec 

Drobné zboží lze vrátit také skrze libovolnou pobočku Zásilkovny

 • Obsluze pouze nadiktujte kód:  99607513
 • O tisk štítku a odeslání se již postará Zásilkovna
 • Odeslání skrze Zásilkovnu je pro zákazníka zdarma

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy, resp. do 14 dní od převzetí zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat internetový obchod https://www.nasemimco.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu, e-mailem na adresu: objednavky@nasemimco.cz, případně online formulářem níže).

Pro odstoupení od smlouvy můžete použít přiložený vzorový formulář (v PDF formátu) nebo online verzi formuláře níže na této stránce, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme bankovní převod na číslo účtu, který byl uveden ve formuláři o odstoupení od kupní smlouvy, pokud jste výslovně neurčil(a) jiný způsob navracení peněz. Vrácení platby můžeme odmítat do té doby, než obdržíme zboží zpět.